Contul meu
ro

Termeni și condiții

1. Informaţii despre site 


1.1. Site-ul web Dryfood.ro este proprietatea firmei SC Websol SRL, sediu social Bratovoiesti , nr 494 A Jud Dolj , România, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J16/1133/2016, CIF RO36166056 , Cont RO27 RZBR 0000 0600 1871 4602 , Banca Raiffeisen Bank , Adresa email: office@dryfood.ro numit pe parcursul acestor termeni şi condiţii Dryfood.ro


1.2. Dryfood.ro este un magazin online care oferă spre vînzare prin Internet produse alimentare obţinute prin tehnică de liofilizare (uscare prin îngheţare) folosite în diverse activităţi sportive ce necesită o greutate scăzută şi au o valoare nutritivă crescută, precum şi diverse accesorii de camping. 


1.3. Prezenții termeni conţin dispoziţii obligatorii pentru orice utilizator înregistrat sau neînregistrat în site-ul Dryfood.ro. Pentru cumpărarea de produse şi/sau servicii de pe Dryfood.ro, va trebui să fiţi de acord cu Condiţiile generale de vânzare Dryfood.ro înainte de plasarea unei comenzi. 


2. Proprietatea intelectuală 


2.1. Conţinutul şi design-ul Dryfood.ro, inclusiv design-ul acestuia şi bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Dryfood.ro şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de terţe părţi pe site-ul Dryfood.ro, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie. 


2.2. Puteţi copia şi printa conţinutul Dryfood.ro doar pentru folosinţa dvs. personală. 

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Dryfood.ro: 

a. reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei; 

b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră; 

c. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Dryfood.ro asupra conţinutului. 

Este interzisă orice utilizare a conţinutului Dryfood.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@Dryfood.ro 


2.3. În condiţiile în care dvs. publicaţi conţinut protejat de drept de autor pe site-ul Dryfood.ro, declaraţi că: 

• sunteţi de acord cu acordarea unei licenţe neexclusive, gratuite, nelimitate în timp şi spaţiu către Dryfood.ro pentru toate drepturile de autor ale conţinutului publicat de dvs. pe site-ul Dryfood.ro 

• garantaţi că sunteţi autorul conţinutului publicat sau că aveţi dreptul de a-l publica pe site-ul Dryfood.ro 

• exoneraţi de răspundere Dryfood.ro cu privire la orice plângere făcută de terţi cu privire la conţinutul publicat de dvs. şi găzduit de Dryfood.ro.


Websol SRL îşi rezervă dreptul de a corecta, modifica sau şterge conţinutul postat de dvs. pe site-ul Dryfood.ro, fără informarea dvs. 


2.4. În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul Dryfood.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viaţă privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email la office@Dryfood.ro cu drepturile încălcate pentru a permite administratorilor Dryfood.ro să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale conform legii 365/2002 privind comerţul electronic. 


2.5. Dryfood.ro este marcă a SC WebsolSRL. Este interzisă utilizarea acesteia de către terţe persoane în activităţi comerciale, în orice mod, fără un acord scris din partea Dryfood.ro. 


2.6. Dryfood.ro pune spre vînzare prin intermediul site-ului sau produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de producători sau furnizori din domeniu. Aceştia pot avea drepturi de marcă asupra denumirii produselor şi/sau a serviciilor puse la dispoziţie pe care sunteţi obligat să nu le încălcaţi. De asemenea, aceştia sunt responsabili cu privire la imaginile sau detaliile tehnice ale produselor furnizate. 


3. Suspendarea accesului 


Dryfood.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără că acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conţinutul siteului sau la o parte a acestui conţinut. 


4. Schimbări ale site-ului 


Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut. 


5. Înregistrare, parole şi responsabilităţi 


5.1. Înregistrarea pe site-ul Dryfood.ro este gratuită. Accesul dvs. la anumite servicii şi informaţii din cadrul siteului este permisă doar utilizatorilor înregistraţi, fiind protejat de o parolă. Va recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Dryfood.ro nu va cere niciodată parolă conturilor dvs în mesaje prin poştă electronică sau telefon. Vă sfătuim să nu dezvăluiţi această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi log off/sign out din contul dvs. de utilizator al Dryfood.ro, la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestuia. Vă sfătuim de asemenea să închideţi fereastra browserului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dvs. în site. 


5.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul Internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informaţia personală, Dryfood.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online. Vă avertizăm aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc. 


5.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului Dryfood.ro reprezintă infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic şi va fi sancţionată conform legislaţiei române în vigoare. 


6. Informaţiile puse la dispoziţie de dvs. 


6.1. Informaţia pe care dvs. o furnizaţi despre dvs. sau compania dvs. către Dryfood.ro va fi folosită doar în concordanţă cu prezentele termeni şi condiţii şi cu Condiţiile generale de vânzare Dryfood.ro, dacă doriţi să cumpăraţi anumite produse . Sunteţi singurul responsabil cu privire la prezentarea informaţiilor într-un mod corect şi complet, ca şi cu pastrarea acurateţii informaţiilor în cadrul Dryfood.ro . 


6.2. Dryfood.ro este un magazin de comerţ electronic şi, ca atare, sunteţi singurul responsabil cu privire la datele personale dezvăluite de dvs. Limitele în care Dryfood.ro procesează date cu caracter personal sunt explicate în cadrul Politicii de confidențialitate. 

 

7. Platformele de comunicare 


7.1. Dryfood.ro vă poate pune la dispoziţie platforme care permit inserarea de comentarii pentru fiecare produs afişat, ca şi posibilitatea de a ne contacta prin intermediul site-ului. Toate informaţiile puse la dispoziţie de dvs prin comentarii la adresa produselor vor fi considerate informaţii publice şi le vom putea folosi că atare. Sunteţi de acord că, indiferent de circumstanţe, atât Dryfood.ro cât şi colaboratorii săi nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile trimise sau omise şi că sunteţi responsabil pentru conţinutul postat. 


7.2. Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a dezactiva (fără posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informaţii publicate care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră ilegale, discriminatorii, dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor. 


7.3. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să ştiţi că postarea sau transmiterea de mesaje şi anunţuri prin intermediul platformelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Dryfood.ro este supusă următoarelor limitări: 

- Nu puteţi publica, transmite sau face referire către utilizatorii sau membrii Dryfood.ro nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Dryfood.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie; 

- Nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă ale unui produs sau serviciu; 

- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ; 

- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea Dryfood.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software); 

- Nu puteţi publica, transmite sau face referire la nici un fel de "joc piramidal" sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane.

 

8. Garanţii şi exonerarea de răspundere 


8.1. Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, sunteţi de acord că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi Dryfood.ro pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinţei de către dvs. a unor mesaje al căror conţinut încalcă prevederile limitărilor de la punctul 7.3. Prin prezentul document înţelegeţi şi acceptaţi faptul că firma noastră va transmite datele dumenavoastră către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se porneşte o investigaţie penală sau se intentează o acţiune judecătorească. 


8.2. Deşi în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii mesajelor publicate în site, Dryfood.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului, a software-ului ori a produselor şi serviciilor publicate sub egida sa. Dryfood.ro nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site. 


8.3. Dryfood.ro nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site, incluzând preţurile , stocurile sau alte caracteristici ale produselor. 


8.4. Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Dryfood.ro pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară că urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii. 


9. Comanda 


9.1 Comanda – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Dryfood.ro şi Client/ Cumpărător, prin care acesta transmite Vânzătorului, prin intermediul Dryfood.ro, intenţia să de a achiziţiona Bunuri de pe site. 


9.2. Clientul/ Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Dryfood.ro, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsură în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului. 


9.3. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii. 


9.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului. 


9.5. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online; 

- invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Dryfood.ro, în cazul plăţii online; 

- datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte; 


9.6. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunţe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. 

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunţare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la: 

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat 

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, 


9.7. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completă online formularul de retur ce se regăseşte la adresa https://www.dryfood.ro/index.php?route=account/return/add 


9.8. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării Vânzătorului de cătreCumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează: 

- pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata; 

- pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar; 


9.9. Dryfood.ro va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă). 


9.10. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului. 


10. Documente contractuale 


10.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Dryfood.ro îşi derulează operaţiunile comerciale. 


10.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 


10.3. Pentru motive justificate, Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată. 


10.4. Contractul se consideră încheiat între Dryfood.ro şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Dryfood.ro, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 


10.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Dryfood.ro pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător pentru Bunurile achiziţionate. 


11.Politica de vânzare online 


11.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. 

Pentru motive justificate Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Dryfood.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al Dryfood.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate. 


11.2. Comunicarea cu Dryfood.ro se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Dryfood.ro are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. 


11.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului. 


11.4. Dryfood.ro poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil. 


11.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. 


11.6. În cazul plăţilor online Dryfood.ro nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul. 


11.7 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 


11.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor. 


12. Forţă Majoră 


Dryfood.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Dryfood.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la Dryfood.ro, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Dryfood.ro, erorile de operare, greva etc. 


13. Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi 


13.1. Anumite părţi ale conţinutului publicat pe Dryfood.ro pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Dryfood.ro are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului Dryfood.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Dryfood.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Dryfood.ro nu este responsabil de conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său. 


13.2. Dryfood.ro nu trimite comunicări comerciale nesolicitate, în confirmitate cu legislaţia română în vigoare. Dryfood.ro îşi rezervă dreptul de a trimite mesaje comerciale referitoare la activităţile sale şi ale partenerilor săi către adresele de e-mail cu care v-aţi înscris pentru a avea acces la serviciile Dryfood.ro sau la newsletterul Dryfood.ro. Aceste vor fi identificate în mod clar ca provenind de la Dryfood.ro şi vor avea posibilitate de dezabonare gratuită. 


14. Modificarea termenilor 


14.1. Dryfood.ro îşi rezervă dreptul să schimbe termenii şi condiţiile fără îndeplinirea unor alte formalităţi. Atunci când aceşti termeni se vor modifica, Dryfood.ro va va notifica prin intermediul emailului sau printr-un mesaj în contul dvs. de utilizator al Dryfood.ro şi prin publicarea în prima pagină a siteului, a unui link care face trimitere la nouă formă a prezentului document. Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării linkului privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. 


14.2. De asemenea, cumpărarea de produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de Dryfood.ro fac obiectul unor termeni suplimentari, care vă vor fi aduși la cunoştinţă în cazul fiecărui astfel de serviciu, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului sau de finalizarea comenzii. 


15. Legea guvernantă


Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord, vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluţionare în faţă unui arbitru. În condiţiile în care părţile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenţa va reveni instanţelor româneşti.